MVerest

MVerest

 

Mverest is een adviesbureau waarbij faciliteren, begeleiden en ondersteunen van medewerkers om zichzelf en hun eigen organisatie te verbeteren centraal staat.

Dit doen wij onder andere door:


- De praktijktheorie van de bestuurssecretaris
Bestuurssecretarissen uit allerlei sectoren gaan met elkaar in gesprek over hun functie. Wat komt hierbij kijken, hoe doe je dingen wel/ niet, waar loop je tegen aan. We wisselen ervaringen en tips uit om ervoor te zorgen dat ze hun functie beter uit kunnen voeren.
Dit jaar staan 4 thema's op het programma. Kijk op het tabblad bestuurssecretaris voor de thema's en meer informatie.
Daarnaast kan mijn netwerk gebruiken om een geschikte bestuurssecretaris te vinden voor uw vacature (of een baan vinden voor een werkzoekende bestuurssecretaris)

- De weg der verwondering
We trainen kleine groepen jonge professionals (4 a 6 mensen uit 1 organisatie) hoe zij in hun eigen organisatie verandering te weeg kunnen brengen om aan de nieuwe eisen en wetten van de maatschappij en politiek te kunnen voldoen. Ze krijgen theorie, parktische handvatten  en coaching om dit te kunnen doen (zie tabblad voor meer informatie hierover).


- Advies voor woningcorporaties
Naast deze trajecten ben ik tevens inzetbaar voor advieswerk voor verschillende projecten. Bekijk het tabblad 'Advies' voor onderwerpen waarbij ik jullie wellicht kan helpen.